1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Efficiency Score

Uitgelicht: de Efficiency Score

Stijgende kosten, lange wachttijden voor patiënten en scherpere budgetten zorgen ervoor dat OK-managers continu moeten kijken naar manieren om de efficiëntie en productiviteit van operatiekamers te kunnen verhogen, zonder dat de kwaliteit en veiligheid in gevaar komt. Een betere planning, hogere bezetting en minder uitloop zijn hierbij factoren die veel impact kunnen hebben. De OK Cockpit van NewCompliance helpt u hiermee.

Het OK Cockpit-systeem integreert en haalt de gegevens op van uw EPD, Gebouwbeheersysteem, planningssoftware en grote OK-apparatuur. Het valideert en interpreteert die gegevens, om aan de klinische staf alleen die informatie te tonen die essentieel is op visuele interactieve dashboards. Op operatiekamerniveau betekent dit realtime feedback over alle patientveiligheids- en infectiecondities. Echter kan de OK Cockpit ook gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in alle OK-prestaties, zoals de efficiëntie van specifieke operatiekamers of de gehele afdeling, dankzij de Efficiency Score. Als onderdeel van de OK Cockpit, haalt de Efficiency Score data uit uw eigen systemen, zoals uw planningssoftware en vat realtime alle indicatoren voor (in)efficiëntie samen in één score. Zo worden managers en hun team direct bewust van de mate van efficiëntie in en rondom de operatiekamers. We lichten dit product verder toe.

Visualisatie van Efficiency Score op dashboard OK Cockpit

Figuur 1. Visualisatie van Efficiency Score op dashboard OK Cockpit

De Efficiency Score geeft aan de hand van verschillende indicatoren in een score aan hoe efficiënt een operatie is geweest ten opzichte van de eigen planning en waar mogelijke kansen liggen voor verbetering. De score wordt samengesteld uit een combinatie van bestaande OK indicatoren zoals: On Time Start, Scheduling deviation en Surgeon Turnover Time. Een slim algoritme, gebaseerd op de uitgangspunten van het ziekenhuis, berekend in een percentage hoe efficiënt de operatie is uitgevoerd.

De On time Start module
Operatieprogramma’s kennen veel dynamiek waardoor elke dag anders is. Om enige invloed uit te oefenen, plannen managers dagelijks in waar en wanneer welke operatie plaatsvindt. Echter kan door diverse redenen een operatie later beginnen dan gepland, met als gevolg dat een OK later vrijkomt. Dit kan ervoor zorgen dat de gehele planning van de dag uitloopt en zelfs dat er operaties verzet moeten worden. Met de On Time Start module wordt snel duidelijk welke operaties op tijd beginnen en welke niet. Hiermee hebben ziekenhuizen een tool om zo vroeg mogelijk vertragingen te constateren en hiernaar te handelen.

Het meten van de voorbereiding
Voordat de chirurg kan starten met de operatie vindt eerst de voorbereiding plaats in de operatiekamer. Denk hierbij aan het verzamelen en klaarleggen van de benodigde materialen en het aansluiten van apparatuur. Door dit voorbereidingsproces goed te monitoren, geeft het belangrijke aanknopingspunten om de efficiëntie van de voorbereiding van het geplande operatieprogramma positief te beïnvloeden.

Verbeteren door analyse van de afwijkingen in de geplande operatieduur
Voor elke operatie wordt op basis van de geplande procedure, de uitvoerende operateur en patiëntspecifieke eigenschappen een geplande operatieduur voorspeld. Afwijkingen op de planning hebben effect op de uitvoering van het operatieprogramma en de efficiëntie. Via de NewCompliance “Scheduling deviation” kan het bezettingspercentage geanalyseerd worden en komen daarmee verbeterkansen voor de planning naar voren.

Analyseren van wisseltijden: Surgeon Turnover Time
Een ander belangrijk aspect dat invloed heeft op de efficiëntie is de wisseltijd tussen twee operaties. In deze periode worden de spullen van de voorgaande patiënt afgevoerd en de operatiekamer schoongemaakt, waarna de operatiekamer weer voorbereid wordt voor de volgende operatie. Door zo min mogelijk tijd te verliezen tijdens de wissels wordt een zo hoog mogelijke benutting nagestreefd.

Continue verbeteren door inzet van het Efficiency Score algoritme
Onder andere de bovengenoemde indicatoren geven samen een score waarmee de efficiëntie van de operatieafdeling gemeten kan worden. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen unieke uitdagingen als het gaat om het verbeteren van het rendement, verlagen van de kosten en het identificeren van inefficiënties. De Efficiency Score van NewCompliance biedt het ziekenhuis een tool om die unieke uitdagingen aan te pakken, door de betrokken medewerkers bewust te maken van de teamprestatie en invloedfactoren voor verbetering aan te reiken.

Meer weten over de Efficiency Score? Neem dan contact op via info@newcompliance.com of bel naar +31(0)85 0074 555.