1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
2019 04 12 Recovery Overview (1)

Spotlight: Een gloednieuwe Recovery Cockpit module

De afgelopen tijd hebben wij, samen met het Maastricht UMC+, onze Recovery Cockpit verbeterd én uitgebreid met een zogeheten Patiëntview. De huidige versie van de Recovery Cockpit bevat een Bedden toewijsmodule. Deze module is speciaal ontwikkeld om het toewijzen, wijzigen en bijhouden van de bezette bedden makkelijker te maken. De module zorgt voor transparantere informatie ter verbetering van de logistiek, effectievere communicatie en hogere commitment en accountability van het verpleegkundige team.

De Patiënt-view

Bij onze nieuwe Patiëntview is op het dashboard niet alleen de logistieke situatie per patiënt te zien, maar ook informatie over de patiënt toegespitst op het verblijf op de Recovery afdeling. De Patiëntview geeft realtime informatie over de voortgang van het verblijf en de toestand van de patiënt op de recovery. Zo kunnen de verpleegkundigen op het dashboard zien wat de laatst gemeten temperatuur en pijnscore is geweest en wat het verantwoordelijke team voor die patiënt is.

Patiënt-view

Logistieke & patiëntgebonden informatie real-time op één dashboard.

Het doel is om alle relevante informatie transparant en inzichtelijk te maken en het verpleegkundige team zo veel mogelijk te sturen in hun dagelijkse routine. Efficiëntie en kwaliteit van zorg staan hierbij voorop. De Patiëntview en de Recovery module zorgen ervoor dat Recovery-verpleegkundigen inzicht hebben in elkaars werk en wat er speelt op de afdeling. Door de informatie inzichtelijker te maken wordt het makkelijker om bedden toe te wijzen, verloopt de communicatie met de OK adequater en worden vragen veelal beantwoordt met één blik op het dashboard.

Wilt u graag meedenken hoe de Recovery Module of ander modules ook bij u het beste toegepast kunnen worden? Wij zijn op dit moment bezig met verschillende projecten om dit te bewerkstelligen en zouden daar graag met u, als gebruikers-expert, in gesprek over gaan. Uw input wordt zeer gewaardeerd!