1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Inleiding

NewCompliance Group B.V. (“NewCompliance”) levert diensten en software op het gebied aan ziekenhuizen.

Verwerking ziekenhuis-, zorgverlener- en patiëntgerelateerde gegevens

Het systeem COMSENS van NewCompliance legt het aantal deurbewegingen van de operatiekamers in een zorginstelling vast. Bovendien wordt in de software deze informatie gekoppeld aan een specifieke operatie, zodat tevens het aantal deurbewegingen per operateur en per ingreep inzichtelijk wordt.

Het systeem COMSENS is lokaal geïnstalleerd in een ziekenhuis. Om de paar minuten worden nieuwe activiteiten in de database gekopieerd naar de webserver van NewCompliance. Zodoende staan dus alle vergaarde gegevens niet alleen op de lokale server, maar tevens op de webserver van NewCompliance. De reden van het kopiëren van de database is als volgt:

  • Automatisch alle gegevens zijn gewaarborgd.
  • De resultaten zijn vanuit een willekeurige locatie (in en buiten het ziekenhuis) bereikbaar door in te loggen op de webserver van NewCompliance (Let wel: uitsluitend met persoonsgebonden gebruikersnaam en password).
  • NewCompliance kan op afstand het functioneren van het systeem monitoren, en dus zelf vaststellen wanneer correctief onderhoud is vereist.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door NewCompliance als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situatie beheert NewCompliance een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor het implementeren van onze software en de verzameling van Persoonsgegevens voor eigen CRM en marketing doeleinden.

Dit Privacy Statement ziet niet toe op de dienstverlening waar NewCompliance exclusief optreedt als Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzamelen en verwerken Persoonsgegevens

Hieronder leest u in welke situaties NewCompliance voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

NewCompliance CRM

NewCompliance verzamelt contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van NewCompliance. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het downloaden van de whitepapers, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met NewCompliance in contact treedt.

NewCompliance verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. NewCompliance legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en App te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

NewCompliance verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Beveiliging

NewCompliance heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

NewCompliance maakt gebruik van systemen of diesten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leveranciers ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze richten aan NewCompliance, via 085 00 74 555 of per e-mail op info@newcompliance.com.

Wijziging van Privacy Statement

NewCompliance behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Den Haag, december 2019

Dit is het Privacy Statement van NewCompliance Group B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te (2596 BC) Den Haag aan de Benoordenhoutseweg 46-13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 27306802.