1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Safety Score

Patiëntveiligheid: Hoe u kunt excelleren én besparen

In de gezondheidszorg streven we natuurlijk naar de beste en meest veilige zorg voor de patiënten. Patiëntveiligheid staat daarom ook hoog op de agenda van de wereldwijde gezondheidszorg. We zien dat investeringen in het verminderen van patiëntveiligheidsincidenten niet alleen kunnen leiden tot betere patiëntresultaten, maar ook tot aanzienlijke financiële besparingen.

Kosten kunnen oplopen tot ruim 20.000 euro per POWI

Onderzoek toont aan dat de OK de afdeling is waar de meeste vermijdbare schade wordt veroorzaakt en Post Operatieve Wondinfecties (POWI’s) zijn daar weer de meest voorkomende vorm van. Naar schatting krijgt 1 op de 20 patiënten  die een operatie ondergaan, een POWI.1 Afhankelijk van de ernst van de POWI kunnen de gevolgen voor de patiënt variëren van lichte pijn en ongemak tot blijvende invaliditeit of overlijden. POWI’s zijn mede hierdoor een belangrijke oorzaak van langere opnames, heroperaties, heropnames en de daarbij komende extra kosten. De kosten per POWI variëren van 1.000 euro bij een oppervlakkige tot ruim 20.000 euro bij diepe wondinfecties.2  Het beperken van het aantal POWI’s zal dus een positief effect hebben op de algehele patiëntveiligheid en de besparingen.

POWI-bundel en checklists

Een belangrijke stap om POWI’s te kunnen verminderen is om de protocollen die vastgelegd zijn in de zogeheten POWI-bundel te volgen. Wat het voorkomen van fouten betreft is er een brede consensus dat het verbeteren van samenwerking en communicatie in de OK een groot verschil kan maken. De WHO heeft een checklists geformuleerd die aan het begin en eind van de operatie door het team gezamenlijk dient ingevuld te worden. Zowel de POWI-bundel als de WHO-checklists worden meegenomen in de patiëntveiligheidsscore van NewCompliance. Door compliance samen te vatten in een score en deze real-time te tonen, hebben alle OK-medewerkers in één oogopslag een compleet beeld. Zo voelen én blijven ze gemotiveerd om een zo hoog mogelijk cijfer te behalen.

Met de patiëntveiligheidsscore weet u wat u moet doen en kunt u actie ondernemen.

Kansen zien en benutten

De gehele score en de compliance van de individuele componenten zijn ook beschikbaar in de analysetool. Hierdoor kunt u verschillende afdelingen, procedures of zelfs individueel personeel vergelijken om trends te identificeren die invloed hebben op de naleving van het protocol voor patiëntveiligheid. Dit maakt het eenvoudig om kansen voor proces- of protocolverbetering te identificeren. Met de patiëntveiligheidsscore weet u wat u moet doen en kunt u actie ondernemen.

Wilt u meer weten wat deze score voor u kan betekenen of hoe u POWI’s en kosten kan verminderen? Wij helpen u graag! Vraag een demo aan of neem contact met een van onze consultants op.

  1. Anderson DJ, et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014 update [cited14 Sep 2017];35(6):605-627. URL: doi: 10.1086/676022.
  2. notitie PREZIES 2002;  www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul1311/ber_geubels.html