1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
IC Dashboard Met COVID 19 Maatregelen

Helpt u mee aan het optimaliseren van ons IC-dashboard met specifieke COVID-19 onderdelen?

Sinds het ingaan van de strenge maatregelen begin maart dit jaar, worden de consequenties van het coronavirus (COVID-19) duidelijk voor Nederland. Dit virus vergt het uiterste van ons zorgstelsel, in het bijzonder bij de Intensive Cares van ziekenhuizen. Inmiddels is de totale IC-capaciteit verdubbeld, door kamers en afdelingen om te bouwen als extra IC-unit en de inzet van andere artsen en verpleegkundigen. In plaats van maximaal twee patiënten, heeft één verpleegkundige nu soms de zorg voor drie á vier ernstig zieke patiënten. Deze uitzonderlijke situatie en de continue zorg heeft een grote impact op de artsen en verpleegkundigen, zowel fysiek als mentaal. Hierdoor wordt het een enorme uitdaging om de best mogelijke zorg te verlenen en een goed overzicht te behouden.

NewCompliance heeft, om de IC-teams hierbij te ondersteunen, een aanvulling ontwikkeld op het reeds bestaande IC-dashboard. Hiermee kunnen verschillende locaties een optimaal overzicht behouden en zorgen voor een veilige en efficiënte informatievoorziening bij de dienstoverdracht.

Bij de dagstart en tijdens de dienstoverdracht worden operationele zaken overzichtelijk weergegeven. Zo is te zien welke patiënt op welk bed ligt, welke personeelsleden staan ingepland, wie er superviseert en welke specifieke behandeling en/of apparatuur een patiënt nodig heeft. Zo is alle informatie real-time beschikbaar om tijdens de start van een nieuwe dienst telkens weer alle aanwezige deskundigheid zo optimaal mogelijk in te zetten. Het dashboard ondersteunt gedurende de gehele dienst de regieverpleegkundige en de eindverantwoordelijke intensivist, om alle noodzakelijke informatie te verzamelen en te updaten. Op deze wijze behoudt men het inzicht en overzicht over de zorg voor de patiënt en de druk op de zorgverlener.

Om het bestaande IC-dashboard nog verder aan te vullen met specifieke COVID-19 onderdelen, zijn wij op zoek naar input van IC-personeel over hun werkwijzen en waar zij tegenaan lopen bij de zorg van patiënten met COVID-19. Werkt u op de Intensive Care en bent u bereidt ons feedback te geven? Dan komt Thijs Schopman, onze Clinical Consultant, graag met u in contact. U kunt dit kenbaar maken via t.schopman@newcompliance.com en dan zal hij contact met u opnemen om een kort gesprek in te plannen.

Samen kunnen we COVID-19 overwinnen!